ข่าวภารกิจผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอโพธิ์ทอง และ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทองที่ประสบอุทกภัย

 

S 74285074

                     นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอโพธิ์ทอง และ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทองที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ให้แก่ ครู กศน. และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง #เพื่อนช่วยเพื่อน #ถุงยังชีพสำนักงานกศน.

 

S 74285076

 

S 74285077

 

S 74285083

 

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563