ข่าวภารกิจผู้บริหาร

กศน. ร่วม โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

01
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้มีพิธีมอบอุปกรณ์บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งกลุ่มนำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด

 

02

03

 

ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ 2) วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร 3) วัดโสมมนัสราชวรวิหาร และ 4) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าอาคาร สพฐ.3 กระทรวงศึกษาธิการ โอกาสนี้ สำนักงาน กศน. นำโดย นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. นำข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกันทำความสะอาด กวาดพื้น เก็บขยะและเศษใบไม้ บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

 

04


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563