ข่าวภารกิจผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

01

 

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบาย NO Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด "กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต" (MOE TRUST & Zero Corruption) ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

 

02


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563