ข่าวภารกิจผู้บริหาร

เลขาธิการ กศน.เปิด โครงการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ 2566

 

S 2990204

เลขาธิการ กศน.เปิด โครงการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ 2566

                 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ 2566 โครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2565 โดยมีนางมณฑา อยู่หลำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ฯ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
                 นายวัลลพ กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เพื่อให้มีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดีต่อไป
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้มีความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี โดยกำหนดดำเนินโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 38 คน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาไม่น้อยกว่า 49 ชั่วโมง
แบ่งออกเป็น 6 หมวด โดยผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จะต้องมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
             1.) จำนวนชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด

             2.) การประเมินระหว่างการพัฒนา ในหมวด 1-6ต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

             3.) การประเมินเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 

S 2990205

 

S 2990206

 

 

 

 

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563