ข่าวภารกิจผู้บริหาร

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน

01

02

 

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย ผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หัองประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

 

03

04


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563