ข่าวภารกิจผู้บริหาร

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เข้าร่วมรับฟังนโยบายขับเคลื่อน

01

02

 

     นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เข้าร่วมรับฟังนโยบายขับเคลื่อน งานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา และทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

03


     และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต จำนวน 33 ครอบครัว และร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ มอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง แก่ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 ราย ในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

04


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563