ข่าวภารกิจผู้บริหาร

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการหารือแนวทางการพิจารณาให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงานทหาร

04

01

 

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการหารือแนวทางการพิจารณาให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงานทหาร ได้เข้าร่วมโครงการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สโมสรลูกเสือ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

 

03

05


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563