ข่าวภารกิจผู้บริหาร

การแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit จังหวัดลำปาง

01
     นายคมกฤช จันทร์ขจร รักษาราชการแทน เลขาธิการ กศน. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จ.ลำปาง

03 2

03


     โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง นักกีฬา และผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit จากนั้นนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ/ประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา กศน. มีความสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างเสริมสุขภาพอนามัย ส่งเสริมประชาธิปไตยใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม รักษาความเป็นไทย ป้องกันพิษภัยจากสารเสพติดให้โทษ พร้อมทั้งเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ ระดับประเทศ ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว มีนักกีฬาและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1,000 คน ประกอบด้วยกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา

     นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักกีฬา ในสังกัดมากกว่า 50 คน เข้าร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬากศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit ชิงชัยในกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเป็นตัวแทนของนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 

02 1

04
     


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563