ข่าวภารกิจผู้บริหาร

กศน.กทม. ประชุมเตรียมความพร้อม เฟ้นตัวนักกีฬาระดับภาค ส่วนกลาง/กทม. เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 เพื่อร่วมแข่งขันในระดับประเทศ

S 10150097

กศน.กทม. ประชุมเตรียมความพร้อม เฟ้นตัวนักกีฬาระดับภาค ส่วนกลาง/กทม.
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 เพื่อร่วมแข่งขันในระดับประเทศ

          นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” (ระดับภาค ส่วนกลางและ กทม.) ณ ห้องประชุม 399 ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมี นายธนพัชร์ ขุนเทพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. ผู้บริหาร/ผู้แทนกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม.เข้าร่วมประชุม

 

S 10150094


          นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า การจัดแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566 (ระดับภาค ส่วนกลางและ กทม.) กำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้ฝากข้อคิดถึงคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาของระดับภาค ส่วนกลางและ กทม. ว่า ต้องการให้การแข่งขันในระดับภาคที่กำลังจะถึงนี้เป็นการก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เกิดการสร้างกิจกรรม และประสานการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน กศน.กทม.และกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง รวมถึงให้คำนึงถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬาและนักกีฬาจากแต่ละเขตอีกด้วย
สำหรับการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566 ระดับประเทศ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แบ่งการแข่งขันกีฬา ออกเป็น 6 ประเภทกีฬา ได้แก่ 1) ฟุตบอล ครูชาย นักศึกษา กศน.ชาย 2) เซปักตะกร้อ ครูชาย - หญิง นักศึกษา กศน.ชาย - หญิง 3) วอลเล่ย์บอล ครูชาย - หญิง นักศึกษา กศน. ชาย - หญิง 4) เปตอง ครูชาย - หญิง นักศึกษา กศน. ชาย - หญิง 5) กอล์ฟ บุคคลชาย ABC - บุคคลหญิง และ 6) กรีฑา ผู้บริหารชาย - หญิง ครูชาย - หญิง นักศึกษา กศน.ชาย - หญิง ซึ่งนักกีฬาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้ทยอยแข่งขันในระดับภาคไปบางส่วนแล้ว เพื่อเตรียมคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับประเทศที่กำลังจะมาถึง นายคมกฤช กล่าว

 

S 10150122

 

          นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. ในฐานะผู้รับผิดชอบ การแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566 ในระดับภาค ส่วนกลางและ กทม. กล่าวว่า การเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬาในระดับภาคที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเป็นการดำเนินงานในภาพรวมของการแข่งขันกีฬาของ สำนักงาน กศน.กทม. ร่วมกับกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ในนามสีชมพู ประกอบด้วยผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน กศน. และนักศึกษา กศน.กทม. จำนวน 50 เขต ผู้บริหารกลุ่มศูนย์/ส่วนกลาง ทั้ง 18 กลุ่ม ร่วมลงแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาทุกประเภทการแข่งขัน ซึ่งได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน

 

S 10150120
          นางวรภร ประสมศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จะดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566 (ระดับภาค ส่วนกลางและกทม. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่าน Facebook Live ที่เพจ ETV Channel นอกจากนี้จะดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV Channel ) Facebook Live ที่เพจ ETV Channel และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา FM 92.0 MHz. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชม รับฟังได้ทุกช่องทางของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน.


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563