ข่าวภารกิจผู้บริหาร

กศน. จัดแสดง สาธิตกิจกรรมฝึกอาชีพ เผยแพร่ผลผลิตจากชุมชน ท้องถิ่น

4

          นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน“จัดแสดงและสาธิตกิจกรรม ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC และสินค้า OTOP” ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.ร่วมจัดแสดงพร้อมสาธิตกิจกรรมอาชีพจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม สำนักงาน กศน.กทม. โดย กศน.เขตบางพลัด กศน.เขตพญาไท และกศน.เขตบางซื่อ ระว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน กศน. ผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

1

          นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานในในพิธีเปิดกิจกรรม “จัดแสดงและสาธิตกิจกรรมฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC และสินค้า OTOP” ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ว่า จากการแสดงและสาธิตกิจกรรมอาชีพในปี 2565 ที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าการนำผลิตภัณฑ์และสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีพตามสถานที่ต่าง ๆ ได้รับความสนใจจากข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปจำนวนมาก ซึ่งการนำผลิตในท้องถิ่นที่นำมาจัดแสดงจำเป็นต้องคำนึงถึงการคงคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อทำให้ผู้บริโภคสนใจ เกิดความไว้วางใจและอยากกลับมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อีก นอกจากนี้ครูผู้สอนในพื้นที่จำเป็นต้องมีการจัดหา ชี้แนะการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาสินค้าให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้องจัดหาช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางการติดต่อ วิธีการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภค จนทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. ที่เปิดช่องทางการจัดแสดงและสาธิตกิจกรรมอาชีพ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย หน่วยงานสถานศึกษาทั้งจากสำนักงาน กศน.กทม. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) สำนักงาน กศน.กทม. ที่ร่วมนำผลิตภัณฑ์อาชีพมาจัดแสดง และสาธิตการฝึกอาชีพที่หลากหลาย

3
          นายประวิทย์ ประธรรมโย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. กล่าวว่า ตามที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรม “จัดแสดง และสาธิตกิจกรรมอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC และสินค้า OTOP” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้เกิดกิจกรรมขึ้นอีกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OOCC ที่เป็นของดีของชาว กศน. ที่สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนจนเกิดการรวมกลุ่ม และมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยประสานสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. ได้มีการส่งกิจกรรมอาชีพ และผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดแสดง และสาธิต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ารับการฝึก และเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพได้นำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาจัดจำหน่ายด้วย อาทิ กิจกรรมอาชีพ “งานประดับมุก/เครื่องหอมไทย/กระเป๋าผ้าด้นมือ/ดอกไม้และสิ่งประดิษฐ์จากดินไทย” โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

11
           กิจกรรมอาชีพ “ปลาร้าบองสมุนไพรปรุงสุก/กระติบข้าว/ยางรัดผมสวยงาม/กระเป๋าใส่แก้วน้ำเก็บความเย็น” โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมอาชีพ “ดูดวงไพ่ยิบซี/น้ำมะพร้าวนมสด” โดย กศน.เขตบางพลัด กิจกรรมอาชีพ “หมูสะเต๊ะ/พันหอมเวียดนามพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด” โดย กศน.เขตพญาไท กิจกรรมอาชีพ “น้ำพริกสูตรต่าง ๆ/ไข่เค็มดินสอพอง/กุยช่าย/ซาลาเปา/ข้าวเกรียบปลาและข้าวเกรียบกุ้ง” โดย กศน.เขตบางซื่อ
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC และสินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2566ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

7


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563