ข่าวภารกิจผู้บริหาร

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพชุมชน ท้องถิ่น”

01

       นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพชุมชน  ท้องถิ่น” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาและอาชีพด้านเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีนายอำนาจ คำสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว  กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  ณ หน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพโครงการทับทิมสยาม 02 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

02

       โอกาสนี้นายคมกฤช ได้ร่วมชมการจัดนิทรรศการ“การศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพชุมชน  ท้องถิ่น” ภายใต้สโลแกน “ทับทิมสยาม 02 มองอดีต สู่อนาคต”  นอกจากนี้ ในยังมีการการเสวนา “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน” ในหัวข้อ “กศน.ต่อยอดโอกาส พัฒนาตลาดเพื่อประชาชน”

03

        ขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้ จะมีพิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาและอาชีพด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563