ข่าวภารกิจผู้บริหาร

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขัน กศน.เกมส์ 2566

02

 

        นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขัน กศน.เกมส์ 2566 ระดับกลุ่มศูนย์ส่วนกลางและ กทม. โดยมีนางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. กทม. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงาน และ นายธนพัชร์ ขุนเทพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาอาวุโส ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

 

04

05

06 07 08 13
09 10 11 12

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563