ข่าวภารกิจผู้บริหาร

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และนายภูมิศักดิ์ ภูมิเขียว

03

         นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และนายภูมิศักดิ์ ภูมิเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน. เข้าร่วมพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

02

06

          โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-503 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. ในนามสำนักงาน กศน. และนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และประกอบคุณประโยชน์แก่คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา และนายภูมิศักดิ์ ภูมิเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และประกอบคุณประโยชน์แก่คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ในครั้งนี้ด้วย

04

05


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563