ข่าวภารกิจผู้บริหาร

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน.ครบรอบ 15 ปี

 

01

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน.ครบรอบ 15 ปี 4 มีนาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร สำนักงาน กศน. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อระลึกถึงผู้มีคุณูปการของ กศน.ที่สร้างสรรรค์ สร้างงานให้เจริญก้าวหน้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในโอกาสนี้ สำนักงาน กศน.ได้รับเกียรติจากผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มาแสดงความยินดีในโอกาสนี้ ณ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

02

03


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563