ข่าวภารกิจผู้บริหาร

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน.รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ครั้งที่ 4

01

          นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน.รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ครั้งที่ 4 เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและติดตามงาานของ กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง โดยมีผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ ผู้อำนวยการ กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุนทร สุนันท์ชัย ชั้น 4 อาคารสำนักงาน กศน.

S 53919788 S 363823212
S 363823211 S 53919791

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563