ข่าวภารกิจผู้บริหาร

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. และนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เข้าร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

2

1

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. และนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เข้าร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามจักกรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 108 รูป โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงษาธิการเป็นประธาน ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

5

6

4


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563