นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)

02

       นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โอกาสนี้พร้อมร่วมบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามนโยบาย กศน.พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการในโครงการ ฯและการแสดงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยมีผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วม ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

01

03

04


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563