กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบรอบ 131 ปี

01

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนครูอาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ศธ. ร่วมประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 132 รูป ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ


          จากนั้น รมว.ศธ. และคณะ ได้บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พร้อมทั้งสักการะพระภูมิหรือพ่อปู่ชัยมงคล และพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ “พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์”

03
          หลังจากนั้นนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ”และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จำนวน 131 ราย รวมทั้งมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา โดยมี นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. นายวุฒิพล ทับธานี รองเลขาธิการ กศน. ร่วมพิธีดังกล่าว

02


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563