นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน.เป็นตัวเเทนรับมอบหนังสือจาก มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก พร้อมด้วย นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ

01

02

         นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน.เป็นตัวเเทนรับมอบหนังสือจาก มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก พร้อมด้วย นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ และนายประวิตร ประธรรมโย รองผู้อำนวยการ สพร. เจ้าหน้าที่ สพร. ร่วมในพิธีรับมอบหนังสือ จำนวน 120 เล่ม ซึ่งประกอบด้วยหนังสือกระต่ายตื่นตูม และ หนังสือปิ๊งป่องไปกับน้องหมีมั้ย ในการนี้นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีบ (ตุ๊บปอง) เป็นผู้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาส ทางการศึกษาให้กับเด็กไทย และเพื่อพัฒนาทักษะการ อ่าน ฟัง พูด เขียน การเรียนรู้ปฐมวัย ทั้งนี้สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) จะเป็นผู้นำหนังสือส่งมอบให้กับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีในสังกัด กศน. ต่อไป

03

04


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563