ศฝช.สระแก้ว ประชุมวางแผนการดำเนินการทดลอง วิจัย การปลูกกระเทียม

skvkataim01

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายมาโนช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการ ศฝช.สระแก้ว มอบหมายให้นายสมชิด บัวผัน ฝ่ายพัฒนาวิชาการ ประชุมคณะทำงาน การทดลอง วิจัย เรื่องการวางแผนและออกแบบการทดลอง วิจัย การปลูกกระเทียมในพื้นที่แตกต่างกัน โดย ศฝช.สระแก้ว ดำเนินการเพาะปลูกในพื้นที่แปลงสาธิต ทดลอง วิจัย เกษตรธรรมชาติ ศฝช.สระแก้ว

 
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563