กศน.กาญจนบุรี (บ่อพลอย) พัฒนาผศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวรินรดา ภูโต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ่อพลอย ได้มอบหมายให้นางศรีนวล จันทมาศ ครูชำนาญการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอบ่อพลอย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

Attachments:
Download this file (timeline_25650215_201427.jpg)timeline_25650215_201427.jpg806 kB22-02-2022 14:07
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563