กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ การทดสอบระดับชาติ

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน N-NET Non-Formal National Educational Test

 นที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน นางสาววิจิตรา กองแก้ว ครูผู้ช่วย  นางนุชจริน กันอ่ำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และ นางสยุมพร เอี่ยมสะอาด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน N-NET  Non-Formal National Educational Test ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563