ข่าวกิจกรรม กศน.

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลไม้ดัด

กศน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลไม้ดัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาว วิจิตรา กองแก้ว นิเทศการจัดการเรียนรู้ของ นายรังสรรค์  บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัด ในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากอาจารย์กิตติวัลย์ ทองอร่าม ติวแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/64 ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลไม้ดัด ครูชี้แจงการสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และเน้นย้ำการตรวจ ATK ก่อนเดินทางมาสอบ พร้อมทั้งติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563