กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลไม้ดัด

กศน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลไม้ดัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาว วิจิตรา กองแก้ว นิเทศการจัดการเรียนรู้ของ นายรังสรรค์  บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัด ในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากอาจารย์กิตติวัลย์ ทองอร่าม ติวแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/64 ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลไม้ดัด ครูชี้แจงการสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และเน้นย้ำการตรวจ ATK ก่อนเดินทางมาสอบ พร้อมทั้งติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563