กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทำกิจกรรม 5 ส.

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 2 มีนาคม  2565  นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศการสอน กศน.ตำบลโพชนไก่ โดย นางชุติมา เจริญสอน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ครู กศน.ตำบลโพชนไก่ ดำเนินการแจกตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมชี้แจง ให้ตัวอย่างการทำกระดาษคำตอบปลายภาค สำหรับ นักศึกษาใหม่  และ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ณ กศน.ตำบลโพชนไก่


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563