การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ

การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ

ยื่นคำร้องฯ ไปยังกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1 กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ ชั้น 5 สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้ายจะต้องดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะขอย้าย หรือเป็นสายงานที่จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563