สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ศรช. จำนวน 1 อัตรา

สำนักงาน  กศน.จังหวัดระยอง

รับสมัครพนักงานราชการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 

ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2566

ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

(เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 - 15.30 น.)

ประกาศรับสมัคร ?https://drive.google.com/file/d/1G05Gvncp5AdDF4ifv-TrHKbGDun2kbuL/view?usp=sharing

ใบสมัคร ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ ?https://drive.google.com/file/d/1fLss2CzOubysnEmeotq0TkSBmYvVonCh/view?usp=sharing

บัตรประจำตัวผู้สมัคร ?https://drive.google.com/file/d/1YWHCUBJSz4YPs-9S_XhaeCZeQhoNz4iu/view?usp=sharing

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง

ตำแหน่ง ครู ประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2566 สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง หรือ ส่งใบสมัคร ที่ E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรับสมัคร ?https://drive.google.com/file/d/1mXqRu63zXq3dogWN7rOMnBu6kLPtm1rb/view?usp=sharing

ใบสมัคร ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ?https://drive.google.com/file/d/1ZoMB5LAfAXE--DPjUWX7gt2ZZgh8J7vp/view?usp=sharing

บัตรประจำตัวผู้สมัคร ? https://drive.google.com/file/d/1wPQAQ-l5MJkoQZIZp-7zkEea1uv3NH4Q/view?usp=sharing


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563