ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

Attachments:
Download this file (188  14-02-66.pdf)188 14-02-66.pdf374 kB15-02-2023 11:45

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563