การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของราชการที่ไม่ใช้ส่วนราชการ

การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของราชการที่ไม่ใช้ส่วนราชการ

Attachments:
Download this file (Scan2565-08-26_142420_002.jpg)Scan2565-08-26_142420_002.jpg975 kB26-08-2022 13:43
Download this file (Scan2565-08-26_142420_001.jpg)Scan2565-08-26_142420_001.jpg1036 kB26-08-2022 13:43
Download this file (Scan2565-08-26_142420.jpg)Scan2565-08-26_142420.jpg765 kB26-08-2022 13:43

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563