รัฐบาลบรูไนฯ ประกาศให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามประสงค์จะมอบทุนฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการ Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN สำหรับบุคคบทั่วไปจากประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ UBD – FPT Global Centre English เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วยหลักสูตร (1) Professional Communications in English และ (2) หลักสูตร Intensive English Proficiency Course โดยรัฐบาลบรูไนฯ จะสนับสนุนค่าเข้าร่วมหลักสูตรค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันสุขภาพ และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่ผู้ได้รับทุน ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีอายุ 20 – 35 ปี มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบสามโดสตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด และมีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน IELTS ที่กำหนด

สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ http://apply.ubd.edu/orbeon/uis-welcome/forms/short-course/ พร้อมส่งสำเนาแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารประกอบไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

Attachments:
Download this file (20220826_080430.pdf)20220826_080430.pdf13989 kB26-08-2022 14:19

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563