ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Print

ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Attachments:
Download this file (Scan2565-09-02_112216_004.jpg)Scan2565-09-02_112216_004.jpg715 kB02-09-2022 10:36
Download this file (Scan2565-09-02_112216_003.jpg)Scan2565-09-02_112216_003.jpg1053 kB02-09-2022 10:36
Download this file (Scan2565-09-02_112216_002.jpg)Scan2565-09-02_112216_002.jpg1020 kB02-09-2022 10:36
Download this file (Scan2565-09-02_112216_001.jpg)Scan2565-09-02_112216_001.jpg1116 kB02-09-2022 10:35
Download this file (Scan2565-09-02_112216.jpg)Scan2565-09-02_112216.jpg677 kB02-09-2022 10:35