ข่าวแจ้งเวียน

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่ 1ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่ 1ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

Attachments:
Download this file (CCF_000004.pdf)CCF_000004.pdf2194 kB18-01-2023 16:29

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563