ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โดยการเปลี่ยนผ่านจาก "สำนักงาน กศน." ไปสู่ "กรมส่งเสริมการเรียนรู้"
"We are ready" #กรมส่งเสริมการเรียนรู้

 

003


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563