ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน. โดยวิธีคัดเลือก

Print

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน. โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียดตามเอกสารแนบ