ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

Print

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ขอประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งจ้าง) โครงการจ้างดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน. ตามรายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Pages from ใบสั่งจ้าง.pdf)Pages from ใบสั่งจ้าง.pdf651 kB19-08-2022 21:55