ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ขอประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งจ้าง) โครงการจ้างดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน. ตามรายละเอียดดังแนบ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563