ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง - จ้างปรับปรุงส่วนโถงหน้าลิฟท์และบันได สำนักงาน กศน. ชั้น 1-2 1 แห่ง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง่อสร้างจ้างปรับปรุงส่วนโถงหน้าลิฟท์และทางเดินบันได สำนักงาน กศน. ชั้น 1-2 1 แห่ง

ตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายในวงเงิน 583,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยกำหนดราคากลางเป็นจำนวน 582,999.87 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (doc_2000200043_65087242766.pdf)doc_2000200043_65087242766.pdf386 kB26-08-2022 14:26
Download this file (annoudoc_2000200043_65087242766.pdf)annoudoc_2000200043_65087242766.pdf179 kB26-08-2022 14:26

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563