ศฝส.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Print