ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - โครงการจ้างปรับปรุงlสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการจ้างปรับปรุงสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

รายละเอียดดังแนบ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563