ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มสําหรับประกอบการอบรมแนวปฏิบัติ ในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สิน งบประมาณ ก่อนยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม ของกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มสําหรับประกอบการอบรมแนวปฏิบัติ ในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สิน งบประมาณ ก่อนยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม ของกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/4/2566)


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563