Joomla 1.5 template design door Websitebird

รายงานการวิจัยและพัฒนา บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย

( 12 Votes )
User Rating: / 12
แย่ดีที่สุด 

 รายงานการวิจัยและพัฒนา บทเรียนสำเร็จรูป

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551

 

โดย นางวัทนี จันทร์โอกุล

 

1. การรายงานการวิจัยและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย คลิกที่นี่

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่่วยสอน(CAI) คลิกที่นี่

3. บทเรียนสำเร็จรูป คลิกที่นี่

4. โปรแกรม Power Point คลิกที่นี่

 

Attachments:
Download this file (ปก.pdf)ปก47 Kb10/08/12 10:25
Download this file (คำนำ.pdf)คำนำ60 Kb10/08/12 10:25
Download this file (สารบัญ.pdf)สารบัญ122 Kb11/19/12 13:22
Download this file (สารบัญตาราง.pdf)สารบัญตาราง83 Kb11/19/12 13:22
Download this file (บทที่1.pdf)บทที่1203 Kb11/19/12 13:23
Download this file (บทที่2 .pdf)บทที่ 2956 Kb10/08/12 10:27
Download this file (บทที่ 3.pdf)บทที่ 31512 Kb11/19/12 13:23
Download this file (บทที่ 4.pdf)บทที่ 4492 Kb11/19/12 13:23
Download this file (บทที่ 5.pdf)บทที่ 5269 Kb11/19/12 13:23
Download this file (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf)บทสรุปสำหรับผู้บริหาร69 Kb10/08/12 10:28
Download this file (ภาคผนวก1.pdf)ภาคผนวก11500 Kb11/19/12 13:22
Download this file (บรรณานุกรม.pdf)บรรณานุกรม191 Kb10/08/12 10:29