Joomla 1.5 template design door Websitebird

กศน.ภาคใต้

( 177 Votes )
User Rating: / 177
แย่ดีที่สุด 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (ภาคใต้)

จังหวัดกระบี่

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองกระบี่ 075-631746 081-8957493
2 อ่าวลึก 075-634582 081-7374477
3 คลองท่อม 075-640115 089-4741374
4 เหนือคลอง 075-636488 081-9799079
5 ปลายพระยา 075-687049 081-7374714
6 เกาะลันตา 075-660515 081-6076789
7 เขาพนม 075-689252 081-9689288
8 ลำทับ 075-643448 087-2730191

 

จังหวัดชุมพร

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองชุมพร 077-507424 087-8932927
2 ปะทิว 077-591221 089-8665818
3 ท่าแชะ 077-599923 087-8939996
4 สวี 077-640501 081-8950197
5 ทุ่งตะโก 077-536454 081-9586715
6 หลังสวน 077-541456 081-9585714
7 ละแม 077-559427 081-1248424
8 พะโต๊ะ 077-539086 086-2745376

 

จังหวัดตรัง

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองตรัง 075-220940 089-9732101
2 ห้วยยอด 075-271718 087-8892264
3 กันตัง 075-252726 081-9582302
4 ปะเหลียน 075-268395 081-9586396
5 ย่านตาขาว 075-281769 089-8731752
6 สิเกา 075-248183 089-7274114
7 วังวิเศษ 075-246147 081-7196793
8 นาโยง 075-299253 081-7876632
9 รัษฎา 075-286181 081-8944607
10 หาดสำราญ 075-208121 082-2870448

 

จังหวัดนครศรีธรมราช

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองนครศรีธรรมราช 075-340064 086-4703741
2 ขนอม 075-529271 081-8595426
3 จุฬาภรณ์ 075-350277 081-8944501
4 ฉวาง 075-481274 081-3265538
5 เฉลิมพระเกียรติ 075-772600 081-9682393
6 ชะอวด 075-381510 081-8939823
7 ช้างกลาง 075-354327 081-9566962
8 เชียรใหญ่ 075-331029 081-8955177
9 ถ้ำพรรณรา 075-306338 081-9560249
10 ท่าศาลา 075-330753 081-9705031
11 ทุ่งสง 075-421314 081-8917783
12 ทุ่งใหญ่ 075-489215 083-3911858
13 นบพิตำ 075-307002 089-5906134
14 นาบอน 075-491301 086-2722341
15 บางขัน 075-371251 085-7991375
16 ปากพนัง 075-517507-9 081-9682005
17 พรหมคีรี 075-338386 089-7259207
18 พระพรหม 075-378328 087-8916226
19 พิปูน 075-499124 081-9564730
20 ร่อนพิบูลย์ 075-336090 089-8664414
21 ลานสกา 075-374457 081-7284381
22 สิชล 075-335457 081-8982849
23 หัวไทร 075-389022 086-2825120

 

จังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองนราธิวาส 073-514843 086-4893378
2 ระแงะ 073-671924 089-6546111
3 ยี่งอ 073-591086 084-3926408
4 บาเจาะ 073-599335 089-8701452
5 รือเสาะ 073-571928 081-6086285
6 ศรีสาคร 073-561124 087-2873047
7 จะแนะ 073-589487 085-0770987
8 เจาะไอร้อง 073-544177 086-2928324
9 สุคิริน 073-656190 084-7475674
10 แว้ง 073-659679 084-3130505
11 ตากใบ 073-581506 089-7360859
12 สุไหงโก-ลก 073-616403 086-4881533
13 สุไหงปาดี 073-651657 081-9631491

 

จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองปัตตานี 073-460086 081-9903371
2 กะพ้อ 073-494095 086-4808388
3 โคกโพธิ์ 073-431106 083-3984224
4 ปะนาเระ 073-499132 086-2906669
5 ทุ่งยางแดง 073-489073 081-9570490
6 มายอ 073-497046 081-5428467
7 หนองจิก 073-437717 081-7669610
8 ไม้แก่น 073-481058 089-8711663
9 ยะรัง 073-439260 081-9690516
10 ยะหริ่ง 073-491124 081-9631354
11 สายบุรี 073-412048 081-9903164
12 แม่ลาน 073-356181 083-1682828

 

จังหวัดพังงา

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองพังงา 076-481038 081-8915140
2 กะปง 076-499433 081-9585596
3 เกาะยาว 076-597110 086-2771291
4 คุระบุรี 076-491101 081-7972362
5 ตะกั่วทุ่ง 076-496536 089-8713748
6 ตะกั่วป่า 076-422379 081-8953193
7 ทับปุด 076-442030 081-9786478
8 ท้ายเหมือง 076-571182 089-8719968

 

จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองพัทลุง 074-621738 081-5990022
2 ควนขนุน 074-681935 081-8980254
3 ศรีบรรพต 074-689115 081-9904849
4 ป่าพยอม 074-624102 081-8980316
5 กงหรา 074-687163 087-2922660
6 เขาชัยสน 074-691249 081-8985191
7 ตะโหมด 074-695096 081-9632113
8 ป่าบอน 074-625408 081-7661758
9 ปากพยูน 074-699236 081-9904629
10 บางแก้ว 074-697051 081-9632114
11 ศรีนครินทร์ 074-606401 086-2897772

 

จังหวัดภูเก็ต

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองภูเก็ต 076-211277 081-8940651
2 กะทู้ 076-321895 081-8917550
3 ถลาง 076-311992 081-1250049

 

จังหวัดระนอง

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองระนอง 077-823912 089-8719323
2 กระบุรี 077-891254 089-9732176
3 ละอุ่น 077-847199 081-7879653
4 กะเปอร์ 077-897287 081-8935502
5 สุขสำราญ 077-844255 087-8861017

 

จังหวัดยะลา

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองยะลา 073-234156

081-6909502

2 ยะหา 073-291248 081-9907154
3 รามัน 073-295249 081-8962046
4 บันนังสตา 073-289461 089-5977834
5 ธารโต 073-297123 089-4629346
6 เบตง 073-232044 084-1949213
7 กาบัง 073-258088 081-9904186
8 กรงปินัง 073-238126 089-2976075

 

จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองสงขลา 074-440048 081-8976966
2 สิงหนคร 074-322493 089-8706745
3 สทิงพระ 074-397058 089-7338854
4 ระโนด 074-393335 081-7661594
5 กระแสสินธุ์ 074-399139 081-9635535
6 ควนเนียง 074-386636 089-8703211
7 บางกล่ำ 074-328026 089-8706635
8 รัตภูมิ 074-389174 081-9909032
9 หาดใหญ่ 074-261845 081-8976883
10 นาหม่อน 074-382190 089-8707082
11 คลองหอยโข่ง 074-501097 081-8962885
12 สะเดา 074-411133 081-8976882
13 จะนะ 074-207092 081-9903641
14 เทพา 074-376262 081-1281731
15 นาทวี 074-501097 081-8962885
16 สะบ้าย้อย 074-377037 089-2967470

 

จังหวัดสตูล

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองสตูล 074-730735 081-8983215
2 ควนกาหลง 074-752070 -
3 ควนโดน 074-795538 -
4 ทุ้งหว้า 074-789375 -
5 ท่าแพ 074-787499 081-8962692
6 ละงู 074-782290 081-7388493
7 มะนัง 074-774471 -

 

จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองสุราษฏร์ธานี 077-288279 081-9585985
2 กาญจนดิษฐ์ 077-379362 081-5370778
3 พุนพิน 077-311800 081-5695282
4 ไชยา 077-431200 081-8953354
5 ท่าฉาง 077-260499 081-9680427
6 บ้านนาสาร 077-344362 081-8934272
7 ดอนสัก 077-372171-2 081-9582233
8 ท่าชนะ 077-381598 089-8747700
9 บ้านนาเดิม 077-252405 089-7297177
10 เวียงสระ 077-362014 081-6936243
11 พระแสง 077-250241 081-9564393
12 เกาะสมุย 077-420480 081-9560746
13 บ้านตาขุน 077-397260 081-9585917
14 เคียนซา 077-387193 081-5695282
15 พนม 077-399139 081-9587066
16 วิภาวดี 077-367123 089-7231156
17 ชัยบุรี 077-391256 089-2877247
18 คีรีรัฐนิคม 077-391256 084-3088382
19 เกาะพะงัน 077-238376 081-9582233