กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอศรีสวัสดิ์ ประสานงาน อบต.นาสวน ฉีดพ่นยาฆ๋าเชื้อ COVID-19

Print
วันที่ 26 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอศรีสวัสดิ์ ได้รับการฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณ สำนักงาน กศน.อำเภอศรีสวัสดิ์ และห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสวัสดิ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี