กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์ จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ

Print

นายสุทัศน์  โกสุมา ครูกศน.ตำบลบ้านจ่า และนางสุวพร  วรรณทอง  ครู กศน.ตำบลสระแจง จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจระยะสั้นตามภารกิจ การทำหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่  22และ26 พฤษภาคม 2563