#กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 

เทศบาลตำบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามสถานที่ต่าง ๆ  ภายในสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี 

ซึ่งในการนี้ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องขอขอบคุณ นางวันจันทร์  ลีอารีย์กุล  นายกเทศมนตรีตำบลสวนแตง

และเจ้าหน้าของเทศบาลตำบลสวนแตงทุกท่าน

ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโคโรนา 2019

ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563