กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอเลาขวัญ สัมมนาวิชาการผู้ประเมินเทียบระดับ

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองปรือ มอบหมายให้ นางสาววารุณี. แดงเพชร ครูผู้ช่วย ร่วมกับ กศน.อำเภอเลาขวัญ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับความรู้จาก นายเกษมชัย แสงสว่าง วิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนบ้านหนองกระโดนมน อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563