กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอบ่อพลอย เข้าร่วม KICK OFF การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

Print
วันที่ 26 มี.ค.63 เวลา 13.00 น. นางปราริณา อาษาธง ผอ.กศน.อำเภอบ่อพลอย และคณะครู กศน.อำเภอบ่อพลอย เข้าร่วมกิจกรรมKick Off การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ ตลาดสดหินใหญ่ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โดยมีนายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอบ่อพลอยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม