กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางสาวพรพิมล เสือหนู บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ามะการ่วมกับครู กศน.ตำบลท่ามะกาและครู กศน.ตำบลตะคร้ำเอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในชุมชนตำบลท่ามะกา ณ กศน.ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 09.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563