กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.ตำบลหนองลู ให้ความรู้การป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นางสาวณธชศมล เซี่ยงว่อง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสังขละบุรี มอบให้นางสาววริสรานันท์ ไหลแหวน ครู กศน.ตำบลหนองลูเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ โรงทานวัดบ้านห้วยมาลัย ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563