กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย

Print

      วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน เข้าร่วมประชุม

หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางระจันประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอบางระจัน

โดยนายปัญญา  ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจันเป็นประธานในการประชุม เวลา 13.00น.